Zlatý dol
Rudný dol
Dilna
počasie na zlato---------------------------------------
počet obyvatežov-------------------------------------
počet kôl----------------------------------------------
Žoldy (zadajte kladné číslo)----------------------------
Bonus na zisk-----------------------------------------
Počet obyvatežov v zemke s obchodkou(1.)----------
Počet obyvatežov v zemke s obchodkou(2.)----------
Počet obyvatežov v zemke s obchodkou(3.)----------
Počet obyvatežov v zemke s obchodkou(4.)----------
Počet obyvatežov v zemke s obchodkou(5.)----------
Počet obyvatežov v zemke s obchodkou(6.)----------
Počet obyvatežov v zemke s obchodkou(7.)----------
Počet obyvatežov v zemke s obchodkou(8.)----------
Počet obyvatežov v zemke s obchodkou(9.)----------
Počet obyvatežov v zemke s obchodkou(10.)---------