Sýpka

Počet kôl------------------------------------------
Štartovný počet obyvateľov-----------------------