NEUTRÁLKA // telo skriptu prevzané z www.br.mysteria.cz
Sila neutrálky------
Deň---------------
Bonus(5,10,15,...)-