Počet jednotiek najviac zastúpenej jednotky pri obrane---
koľko z nich umrelo-- -----------------------------------
obrana-----------------------------------------------------