KOĽKO DOMOV MOŽNO POSTAVIŤ ZA STANOVENÝ POČET ZLATÝCH // telo skriptu prevzané z www.br.mysteria.cz
Počasie(na domy:-)--
Postavených---------
Zlato----------------